Hakkımızda

KIRŞEHİR TERMAL TURİZM VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

Doğal sıcak sulardan fenni ve sıhhi bir surette istifade edebilmek üzere kaplıca binaları, otel, lokanta, gazino, spor sahaları, eğlence yerleri, çiçek ve sebze seraları ile Jeotermal sıcak su ile merkezi ısıtma sistemi kurmak, işletmek, kurulacak olan merkezi ısıtma sistemi ile Kırşehir’i ücret karrşılığında bu sistemden faydalandırmak , dinlenme tesisleri kiralamak, işletmek veya yenilerini kurmak suretiyle bir kaplıca sitesi meydana getirmek ve bunları işletmek amacıyla 03/08/1992 tarihinde 1.000.000,- TL. sermaye ile kurulmuş olup, 10/08/1992 tarih ve 3088 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir. Şirketin sermayesi müteakip defalar artırılarak en son 2.100.000,00,- TL. ye çıkarılmıştır.

Son şekli ile sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kırşehir Özel İdaresi : %79,070

Kırşehir Belediyesi : %20,558

Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı : %0,172

Ziraat Odası Başkanlığı : %0,100

Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı : %0,100

Jeotermal Merkesi Isıtma Sistemi ile Kırşehir’de 585 adet konut, 569 adet işyeri, 21 adet resmi kurum binası ve 8 adet cami ısıtılmaktadır. Isıtılan bu yerler 1800 konuta eşdeğerdir. (1 konut 100 metrekare olarak hesaplanmıştır)

Kırşehir merkezinde çeşitli yıllarda MTA tarafından 9, Özel sektör tarafından 3 sondaj kuyusu açılmıştır, bunlardan 2 tanesi Jeotermal Isıtma Merkezimizde, 5 tanesi otel, kaplıca ve serada kullanılmaktadır. Diğer kuyular ise ya hiç üretim yapmadığından yada yetersiz üretim yaptığından dolayı kullanılmamaktadır.

Şirketimizde daimi olarak 1 Genel Müdür, 1 Muhasebe Müdür Vekili, 1 Makine Mühendisi, 5 Büro Memuru ve Jeotermal Merkezi Isıtma Teknik işlerinde 6 işçi olmak üzere toplam 14 kişi istihdam edilmektedir.