2020/2021 Kış Dönemi Isınma Ücretine Zam Yapılmamıştır.

Yönetim Kurulumuzun 21/07/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; 2019/2020 kış sezonunda uygulanan jeotermal birim fiyatlarına dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını ve bunun yarattığı ekonomik şartlarda dikkate alınarak zam yapılmaması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda 2020/2021 kış sezonu için jeotermal ısınma bedeli uygulaması aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

1) Şirketimizce jeotermal enerji ile ısıtılan Resmi Kurum binaları için m² ısıtma bedeli KDV dahil 16,41 TL., Konutlar için m² ısıtma bedeli KDV dahil 13,29 TL. ve İşyerleri için m² ısıtma bedeli KDV dahil 14,82  TL. olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 100 m² bir konutun yıllık ısıtma bedeli KDV dahil 1.329,00 TL. Olacaktır.

2) Abonelerin hesaplanacak ısıtma bedellerinin tamamını Ekim 2020 ayı sonuna kadar peşin ödemeleri halinde ise % 5 iskonto uygulanacaktır.

3) Öteden beri uygulana geldiği gibi ısıtma bedellerini taksitler halinde ödemek isteyenler; Eylül 2020 ayı içerisinde ferdi kullanım şartnamelerini yenileyerek her taksit karşılığında senet vermek suretiyle, ilk taksiti Eylül 2020 ayı içerisinde olmak üzere yıllık ısıtma bedellerini aylık 5 eşit taksitte ödeyebileceklerdir.
Buna göre 100 m² konutun taksitleri Eylül 2020 – Ekim 2020 – Kasım 2020 – Aralık 2020 – Ocak 2021 aylarında ödenecek, aylık her taksit tutarı 265,80 TL. olmaktadır.

4) Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde vadesi geçen taksit miktarlarına aylık, yürürlükte bulunan 6183 sayılı Amme Alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı tutarında gecikme zammı uygulanacaktır.

5) Belirlenen bu esaslara göre abonelere gönderilecek borç bildirim belgelerinde abonelik durumlarına göre gerekli açıklama yapılacaktır. Borç bildirim belgeleri memur eliyle abonelere gönderilecektir.

Abonelerimizin icra takibine maruz kalmamaları ve gecikme faizi ödememeleri için zamanında şirketimize müracaatla abonelik işlemlerini yapmalarında yarar görülmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

[22 Temmuz 2020]